faq

ABOUT US

Language

Ever since 1989 when the "Comfort-Armrest-System" was born, the system has continuously developed into a giant system that today offers armrest solutions for more than +350 car models -that can be combined with 7 different armrest models that satisfy the most common armrest needs in personal cars, light- & heavy trucks, microcars and other special adaptations.

The system also offers adaptations to several special seats - such as Recaro, Sheel mann/ Greiner, König, Isringhausen, Be-Ge seats to mention a few. Therefore, we dare to say that the Comfort system is probably the most complete armrest system you can find on the aftermarket today.

With the Comfort system, you get an armrest solution that has its DNA from the automotive industry's OEM world, where high quality and user-friendliness are key words that permeate the entire system. Both armrests and mounting brackets included in the system are carefully tested and type approved according to the automotive industry's highest product safety rating for accessories (ECE17 & ECE21). The system also has an ABE approval issued in Germany, which is among the highest rating for retrofitted car accessories in Europe.

Another thing that distinguishes the Comfort system from competing armrests for the aftermarket - is that the Comfort system mainly mounts the armrest directly on the seat instead of down in the car's centre console. This has many advantages, especially when it comes to ergonomics and the opportunity to get a comfortable sitting position. The armrest always follows the seats setting, no matter how long or short you are. The armrest can also be adjusted to a comfortable angle using the stepless adjustment function that all armrest models are equipped with. In addition, you can easily fold away the armrest completely when you you do not need it.

Another advantage of attaching the armrest directly to the seat is that you can still use all the center console's storage compartments and cup holders - which normally disappear if you choose a center console mounted armrest.

All mounting brackets are vehicle-specific and made of steel, which means a perfect fit with stable anchoring and easy screw mounting in existing holes on the seat frame. Assembly is simple and usually takes between 30-60 minutes to complete. Installation instructions with pictures are included and there are also videos online that show how to proceed. The Comfort system is a Swedish invention that is manufactured in Sweden / EU under ISO-certified manufacturing with high focus on sustainability.

If you choose an armrest from Comfort, you get a 3-year guarantee on the product. But perhaps most important of all -you get a hassle-free and more comfortable drive for many years to come!

Find armrest fitting for your car using the configurator below or click on one of the most popular fittings that you can order as a complete kit. Each mounting bracket is uniquely adapted for each car brand/ car model and year model. Once you have found mounting brackets for your car, it is time to choose the armrest of your favour, that are available in different designs, materials and colors. Also keep in mind that there are also a special adaptation called "X-change" adaptations - which means that you can replace your existing factory-fitted armrest (which is often not adjustable or too short or thin etc) to an MLC310 armrest from the Comfort series. Note that these adaptations are only compatible with the MLC310 armrest model.

All products are available in our web shop and are shipped worldwide with our international shipping service. If you have any questions, you are always welcome to contact us at office@sydmeko.se.

Ända sedan 1989 då "Comfort-Armrest-System" föddes, har systemet kontinuerligt utvecklas till ett jättesystem som idag erbjuder armstödslösningar till mer än 300 bilmodeller som kan kombineras med 7 olika armstödsmodeller som tillfredsställer de mest vanliga armstödsbehov. Systemet erbjuder även anpassningar till en mängd specialstolar -som Recaro, Sheelmann, Isringhausen, Be-Ge mfl. Därför vågar vi påstå att att Comfort systemet troligtvis är det mest kompletta armstödssystemet du kan hitta på eftermarknaden idag.

Med Comfort systemet får du en armstödslösning som har sitt DNA hämtat från bilindustrins OEM-värld där hög kvalitet och användarvänlighet är ledord som genomsyrar hela systemet. Både armstöd och fästbeslag som ingår i systemet är noga testade och typgodkända enligt bilindustrins högsta produktsäkerhetsklassning för tillbehör (ECE17 & ECE21) samt är ABE-godkända i Tyskland, som är den högsta klassningen för eftermonterade biltillbehör.

En annan sak som skiljer Comfort systemet mot konkurrerande armstöd för eftermarknaden -är att Comfort systemet huvudsakligen monterar armstödet direkt på stolen i stället för ner i bilens mittkonsol. Detta har många fördelar, främst när det kommer till ergonomi och möjligheten att få till en riktigt skön sittställning. Armstödet följer alltid stolens inställning, oavsett hur lång eller kort man är och kan dessutom justeras in i en behaglig vinkel med hjälp av steglös justerfunktion som samtliga armstödsmodeller är utrustade med. Dessutom kan du enkelt fälla undan armstödet helt när du känner att du inte behöver det.

En annan fördel med att fästa armstödet direkt i sätet är att du fortfarande kan använda mittkonsolens alla förvaringsfack och mugghållare -vilket normalt försvinner när man väljer mittarmstöd som monteras på bilens mittkonsol.

Alla fästbeslag är fordonsspecifika och tillverkade i stål, vilket innebär en perfekt passform med stabil förankring och enkelt skruvmontage i befintliga hål på sätets ramverk. Monteringen är enkel och tar oftast mellan 30-60 minuter att utföra. Monteringsanvisningar med bilder medföljer och det finns även videofilmer på nätet som visar hur man går tillväga. Comfort systemet är en svensk uppfinning som tillverkas i Sverige/EU under ISO-certifierad tillverkning med högt ställda hållbarhetskrav.

Väljer du ett armstöd från Comfort får du 3 års garanti på produkten. Men det kanske viktigast av allt är att du får en problemfri och bekvämare bilfärd i många år framöver med Comfort!

Hitta armstödsanpassning till din bil genom att använda konfiguratorn här nedan eller klicka på någon av de mest populära anpassningarna som du kan beställa som kompletta kit.

Varje fästbeslag är unikt anpassat för respektive bilmärke, bilmodell och årsmodell. När du hittat fästbeslag till din bil är det dags att välja armstöd som finns i olika modellutförande, material och färger. Ha även i åtanke att det även finns ”X-change” anpassningar -som innebär att man kan byta ut sitt befintliga fabriksmonterade armstöd (som ofta inte är justerbart eller rent ut sagt dåligt) till ett MLC310-armstöd från Comfort serien. Observera att dessa anpassningar endast är kompatibla med armstödsmodell MLC310.

Alla produkter är tillgängliga i vår web shop och skickas över hela världen med vår internationella frakttjänst. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på office@sydmeko.se.